Opvanghuis voor zwerfjongeren Korça te Maliq

We schrijven december 2017 ;
Middels een brief van Plator Collaku de voorganger van de evangelische kerk te Maliq werd HvA om hulp gevraagd om een project voor straat jongeren te ondersteunen. Deze jongens ,die veelal wees zijn ,werden/worden aan hun lot overgelaten en misbruikt door oa criminele organisaties. Onder de vlag van de Kennidi foundation vangt de kerk in Maliq al een aantal van deze jongens op en leert hen om in ,de voor hun moeilijke maatschappij weer een plekje te vinden. Echter was volledige opvang niet mogelijk zodat ze s ’nachts weer op straat leefden
Tot dat men in Maliq een op een bijzondere manier een huis toegewezen kreeg ! Om met de woorden van pastor Plator Collaku te spreken ;
“Eindelijk zagen we dat God een deur voor deze kinderen opende”

Zaterdag 1 december Zangavond in de Ontmoetingskerk

Zaterdag 1 december vindt er een zangavond plaats in de ontmoetings kerk te Nieuw-Lekkerland voor meer info klik op dit item om de poster in een groter formaat te lezen.

Een nieuwe keuken voor Seed of Hope

Een nieuwe keuken voor Seed of Hope

Schilderijenverkoop Micha groep
Op  19 en 20 oktober jl. vond de schilderijenverkoop door de Michagroep van de Stichting “Hoop voor Albanië” plaats in een winkelpand in ‘s Gravenzande.
Na oproepen in diverse bladen kon zij zo’n 200 schilderijen, reproducties en ingelijste foto’s in ontvangst nemen.
Het waren gezellige drukke dagen, waarbij veel werken werden verkocht. De opbrengst is € 1.706,00. Dit geld wordt besteed aan de bouw van een nieuw huisje van een gezin in Skhoder, in het noorden van Albanië. Tijdens de aardbeving op 11 augustus jl. werd hun huisje verwoest en nieuwbouw is noodzakelijk.
Alle gulle gevers hartelijk dank.
Winter akties werkgroep Micha 's-Gravenzande

WINTERROND ACTIE VOOR ALBANIË

De leden van de ‘s-Gravenzandse Michagroep lopen nog steeds heel warm voor de mensen in Albanië die zich niet kunnen redden.
Om huizen en gemeenschapsruimtes te kunnen bouwen en om ouderen en lichamelijk en geestelijk beperkten en armen te kunnen helpen is er geld nodig. Iedere keer maar weer. Zonder geld kunnen we de leefomstandigheden van de mensen die tussen wal en schip vallen, niet verbeteren.

Daarom starten we de komende maand:  WINTERROND ACTIE VOOR ALBANIË!