Micha werkgroep

 

Opbrengst Mandarijnenactie:

 

De Michawerkgroep in 's-Gravenzande (onderdeel van Stichting Hoop voor Albanië) heeft in november een mandarijnenactie gehouden om fondsen te werven voor hun project (oktober 2020) in het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan. Met deze actie zijn 850 kistjes mandarijnen verkocht die op 30 november jl. door de werkgroepleden bij de kopers zijn afgeleverd. Deze actie heeft netto € 3.786,00 opgeleverd. Wat een mooi resultaat!! Hartelijk dank namens HvA.

 

De volgende acties voor bovenstaand project:

 

- Eind december: oliebollen verkoop;

 

- 8 februari 2020 van 17.00 – 20.00 uur: Stamppottenbuffet met rondleiding Museum Mosterd;

 

- April: huiskamer concerten.

 

 

Michagroep

De Michagroep is in 2010 opgericht en komt uit 's Gravenzande. De groep bestaat uit ca. 20 personen en is al 4x actief in Albanië aan het werk geweest.

In mei 2011 is in het Psychiatrisch Ziekenhuis in Elbasan, waar de toiletgroep en wasmachine is vervangen, elektriciteit en keukenblok in fysio en training, de muren geverfd. Nieuwe planken op 24 bankjes, materiaal voor activiteiten met bewoners, sjoelbakken, hometrainers. Nieuwe bedden en marassen, tafels, stoelen en kasten.

In oktober 2012 is de groep teruggegaan voor de renovatie van de wasruimte met wasmachines en drogers. Tafels, stoelen, bedden en kasten voor afdelingen. Renovatie van de eetzaal voor de mannen. Ook werden activiteiten met de bewoners georganiseerd.

In mei 2014 is de groep naar het huis van Help the Life gegaan om daar op de eerste etage kamers te maken voor begeleid wonen van de gehandicapten die in dat gebouw naar de dagopvang gaan. Ook werden activiteiten met de bewoners georganiseerd.

In oktober 2017 heeft de groep verfwerkzaamheden in bejaardentehuis "Besar" in Barbullush uitgevoerd. Tevens is een overkapping gemaakt. De wasmachines zijn vervangen evenals de keuken. Met de bewoners zijn activiteiten ondernomen.

Fondsen worden verkregen door de verkoop van oliebollen en appelbeignets van Bakker v.d. Berg en het bakken van poffertjes op Koningsdag en tijdens de Braderie.

Ook in 2018 zullen er middels verschillende akties fondsen worden gewerfd door verschillende akties ( zie elders op deze site) om een nieuw huisje te kunnen bouwen voor een zeer arm gezin. Dit huisje is tijdens de aarbevingen van augustus j.l. volledig verwoest.

 

20 januari begonnen we het jaar met een workshop haan schilderen.

Onder begeleiding van schilderes Anneke Verrips hebben 21 dames hun best gedaan een mooie haan te schilderen.

Poffertjes verkoop tijdens koningsdag en de braderie.

27 oktober vondt eer een zangworkshop plaats onder leiding van Jaap de Groot.

Zaterdagmorgen 10 november vond een workshop handlettering plaats waar 15 dames de kneepjes van het handletteren werd geleerd door Corry Nuijen.

 

Ook in november onder het motto "Genieten van fruit helpt de Albanezen vooruit!"de verkoop van Mandarijnen voor voedselpakketten voor de allerarmsten in

Albanië. Met deze actie werden 500 kistjes mandarijnen verkocht die in december bij de afnemers zijn bezorgd.

Oliebollenverkoop in 's-Gravenzande en Monster in december

Buiten de schilderijenverkoop en de mandarijnenactie werden in 2018 333 bananendozen gevuld met kleding + 52 gehaakte eenpersoonsdekens verzonden naar de diverse projecten in Tirana en Elbasan.

 Activiteiten 2019

23 februari 2019 wordt een High Tea georganiseerd.

9 maart is een workshop over gezonde voeding.

 

 Wilt u meer informatie wendt u zich dan tot Keetie van der Wel, voorzitter van de Werkgroep, keetievanderwel@gmail.com