Een nieuwe kerk voor Lehzë

Datum : 12-02-2018

 

April 2017: We worden uitgenodigd een bezoek te brengen aan de snelgroeiende kerk van Lehzë. Er zijn problemen met het dak en de kerkzaal is te klein. Een klein project… dachten we.                       (PS. spreek uit: Laize!) Totale geschatte kosten: €30.000,--.

Juni 2017: Tijdens de bouwkundige inspectie blijkt, dat het gebouw totaal niet geschikt is voor het aantal mensen dat hier komt! De constructie is die van een woonhuis en 125 mensen op de slaapkamervloer is gewoon niet veilig.

September 2017: We besluiten deze mensen te helpen. Er zijn ook in de gemeente mensen die financieel bij willen dragen en samen gaan we voor een nieuw gebouw. Ook de bouwtekeningen zullen door hen worden aangeleverd en er is een aanbod om mee te helpen. Wij zijn gestart met fondsenwerving en de eerste giften stromen binnen!

December 2017: er is een eerste ontwerp aangeleverd, dit blijkt ver boven de begroting te liggen. Wel erg mooi, niet toepasbaar. Er komt een nieuw ontwerp en de prijs is vastgesteld.                    Totaal max. € 95.000,--

Januari 2018: Een nieuw ontwerp. Mooi, stukken praktischer en kleiner dan het vorige. We overleggen in goede harmonie over wat echt nodig is (b.v. een ruime in de hal om samen een kop koffie te drinken; twee slaapkamers is iets uit de vorige eeuw!)

Februari 2018: de begroting blijkt nog iets te hoog te liggen, maar we staan in de startblokken om te beginnen! De laatste wijzigingen moeten worden doorgevoerd!

Waarom?

De constructie van het gebouw is erg zwak en er komen aardbevingen in dit gebied voor!

  •  De kerkzaal puilt uit haar voegen als er een bijzondere dienst is.
  • Voor Jeugdwerk is eigenlijk geen plaats genoeg…
  • Ze kunnen zo niet doorgroeien!

Helpt u ons mee een passende kerk voor Lehzë te bouwen!?

Uw gift is welkom op onze rekening: Stichting Hoop voor Albanië     Rek.nr.: NL 52 RABO  0353 0707 77 ten name van Kerk Lehzë.