Straatevangelist Miri

Als Hoop voor Albanië ondersteunen wij Miri Brazhdi. We hebben hem een aantal dagen gevolgd bij zijn werkzaamheden in Gramsh en omgeving. Wie is Miri? Een jongeman van 26 jaar, evangelist die zijn diploma bij de ABI Bijbelschool in Durres haalde en tijdens en sindsdien werkzaam is in Gramsh. Hij is Roma, muzikaal, vrolijk, geliefd en onverwachts ook heel serieus. Hij is de smaakmaker van de ploeg kerkwerkers in Gramsh en kan met zijn muziek een groep heel plotseling motiveren. Miri

We ontmoeten hem bij Tani Figu, de voorganger van de gemeente, ook één van de eerste gelovigen in Gramsh. Er is duidelijk voorwerk gebeurd, want we krijgen een compleet weekprogramma voorgeschoteld. Dat is nieuw! We werken op schema. Dat blijkt later ook te kloppen: schema is afspraak! Dat geldt nog niet voor alle gelovigen, zegt Tani.

Miri geeft ons eigenlijk gelijk al inzicht in de dingen die hem goed liggen intermenselijke contacten en moeilijkheden: schriftelijke verantwoording. We laten het even zo. Kijken eerst maar eens mee. Die middag leidt hij een jeugdbijeenkomst voor jongeren van 15-18 jaar. Omdat de scholen altijd vroeg sluiten (14.00 uur) worden veel bijeenkomsten in de middaguren gerealiseerd). Op woensdag zijn we van harte uitgenodigd: Dan wordt de kerk schoongemaakt! Ook de discipelschap (lees: vriendschapstraining) heeft een belangrijke plaats. Je wordt niet alleen onderwezen, maar ook gecoacht! Verder start er in het nieuwe seizoen een catechese voor kinderen en dat is nieuw! Op donderdag doet Miri bijbelstudie in de kerk, omdat in de 2-kamerwoning die hij met zijn broer, schoonzus, nichtje en moeder bewoont weinig gelegenheid biedt om te studeren. We bezoeken ‘zijn huis’ en merken op dat nu ook zijn broer werk heeft! We gaan naar Breznjik met de bus, om daar een evangelisatie-bijeenkomst te houden. Dan gaan we dus de binnenlanden in en verandert het straatbeeld. Je zult er wonen, dan ben je van alle hulp verstoken! De buschauffeur had de hoezen van de bus gewassen, drogen zouden ze vanzelf! Gelukkig moesten we nog een eindje lopen (met de complete toebehoren van de evangelisatiebijeenkomst in onze armen) en kwamen dus droog aan. Er komen veel jongeren en het enthousiasme is voelbaar. Miri op zijn best, als muzikant, tolk en gangmaker. De kinderen glimmen en het Evangelie klinkt! Daarna volgt een wat minder bezocht uurtje voor de oudere generatie jongeren. Als de interesse verzwakt, dan speel je een Bijbellied op rap-muziek en iedereen glimt weer! De interesse is terug! We kunnen verder… 

Op vrijdag assisteert Miri bij de eerste OM-meeting. Hij is een duizendpoot die nergens een probleem en overal een oplossing ziet. Mooi om te zien, hoe hij oplost voor er een probleem ontstaat. Hoe hij andere muzikanten assisteert en bijstaat. Het plezier dat hij uitstraalt als hij werkt is aanstekelijk. Misschien is dit zijn grootste kracht: ik ben christen en dat is prachtig! Daarna gaan we, naar Ceruje. Opnieuw een landelijk dorp met veel kinderen. Ceruje bezochten we eerder en er heerst in dit dorp een vredige stilte. De kinderen doen weer vol overgave mee: Follow the Leader! (volg de Leider) wordt spelenderwijs in beeld gebracht. De leider loopt hard, de kinderen hollen mee. De leider stopt, de kinderen dus ook…. en zo voort. Dan volgt het verhaal van Abraham. Ook de ouderen komen en volgen een meer serieus programma, maar wel weer met muziek. Muziek past ook bij Albanezen: ze genieten er zichtbaar van. ’s Middags is er nog een team-ontmoeting die wij overslaan omdat we het wel even genoeg vinden.

Ook is er nog een moment van voorbereiding van de zanggroep waar Miri leiding aan geeft. De liederen voor de zondag worden uitgezocht en gebed staat dan altijd voorop. Het geluid is aan de rechterkant van de zaal hoog en aan de linker kant laag. De zang is goed! Er wordt door Miri en Alma gewerkt aan Albanese liederen, zodat ze niet langer uit het Nederlands of Engels vertaalde liederen hoeven te zingen die totaal niet bij hun belevingswereld passen. De eerder genoemde rap-versie is daar een voorbeeld van. Toch zijn de meeste liederen juist heel harmonieus. Veel aanbiddings liederen waarbij de Heer geprezen wordt om wie Hij is! Miri preekt éénmaal per 4 weken. Aan het einde van ons bezoek hadden we ook tijd ingepland voor een evaluatie van de afgelopen week. In het gesprek met Tani Figu en Miri komen we tot de conclusie dat hij een aanwinst voor de gemeente Gramsh is. Inderdaad de smaakmaker, enthousiast en creatief. Ook soms impulsief, maar dat geeft alleen maar meer positieve impact aan zijn taak: het Evangelie te verkondigen in Gramsh en omgeving. Ondertussen zijn we vrienden geworden van Miri en ondersteunen we zijn werk met gebed en financiën. Wilt u ook het werk in Gramsh ondersteunen? Maak dan uw gift over op rekening van de stichting onder vermelding: Miri. We hebben van dit bezoek ook een beamer presentatie gemaakt heeft u interesse dan willen we die graag bij u laten zien.

Dinie en Jan de Jong. (tel 0184 682686.)