Werkgroep Papendrecht

Werkgroep Papendrecht  - Hoop voor Albanië

 

 

In 2006 is er een groep mensen uit diverse Papendrechtse kerken samengekomen met de gemeenschappelijke wens om concreet iets te doen ten behoeve van de hulpverlening in Albanië.

Een aantal mensen uit deze groep zijn in het verleden betrokken geweest bij projecten van de stichting Hoop voor Albanië.

Dit heeft geresulteerd in de “oprichting” van de werkgroep Papendrecht van de stichting Hoop voor Albanië.

 

De werkgroep heeft twee doelstellingen;

1. Bekendmaken van het vele mooie werk wat door de stichting Hoop voor Albanië wordt gedaan.

2. Organiseren van activiteiten met het doel geld te verdienen zodat daarmee projecten van de stichting Hoop voor Albanië financieel ondersteund worden.

 

Jaarlijks ligt de nadruk op de organisatie van een drietal activiteiten.

Zo organiseren we een voorjaarsfair, bezorgen we jaarlijks kerstkaarten en verkopen we de oliebollen en appelbeignets van bakker vd Berg.

Incidenteel laten we ons ook nog wel eens zien bij andere activiteiten waarbij we bijvoorbeeld kaarsen uit Albanië verkopen.

Onderstaand willen we u informeren over de activiteiten welke op korte termijn gaan plaatsvinden.

Wanneer u in de gelegenheid bent, nodigen wij u hierbij van harte uit om ons bij onze activiteiten te ondersteunen.

Dit alles om tot zegen te zijn voor onze medemens in Albanië.

 

Wilt u meer weten over onze werkgroep dan kunt u contact opnemen met Jaap Iedema,

Tel (078-6315652) of email j.aiedema@freeler.nl